21 december 2022

Update bestemmingsplan Zandzoom

Ontwerp bestemmingsplan komend voorjaar in procedure

Update bestemmingsplan Zandzoom

Er is weer nieuws vanuit de gemeente met betrekking tot Buitengoed Heiloo. Eerder liet de gemeente weten dat het ontwerpbestemmingsplan voor Zandzoom Heiloo dit najaar ter inzage zou worden gelegd en meer voorbereidingstijd kost dan verwacht. Het nieuwe bestemmingsplan wordt dan ook niet in 2022 in procedure gebracht.

Waarom kost het extra tijd?

Goed om te weten: Buitengoed Heiloo is onderdeel van de totale ontwikkeling van de Zandzoom en daarmee onderdeel van het bestemmingsplan Zandzoom.

De voorbereiding van het bestemmingsplan is inmiddels in een vergevorderd stadium en heeft twee vertragende factoren:

1. De stikstofregelgeving wordt echter voortdurend aangescherpt, waardoor nog meer voorbereidingstijd nodig is. Zo is er vanuit het Rijk een verplicht stikstofrekenmodel, waarvan een nieuwe update is uitgesteld tot eind januari.

2. De gemeente kijkt naar alternatieve mogelijkheden om de stikstofuitstoot te voorkomen of te compenseren. Ook dit kost tijd.

Wat is nu de procedure?

- Als het bestemmingsplan af is, wordt het als ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college B&W en de raadscommissie.

- Wanneer zij met de inhoud instemmen wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

- Daarna maakt de gemeente het bestemmingsplan af en stelt de Raad het vast, gevolgd door een beroepsperiode van 6 weken.

- Als er geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de ontwikkeling c.q. de realisatie van Zandzoom echt van start.

De gemeente wil de benodigde procedures zorgvuldig doorlopen om het vaststellen van het bestemmingsplan succesvol te laten verlopen. Alles is er vanuit de gemeente op gericht om de Zandzoom zo snel mogelijk te realiseren.